Skip to main content

Dienst 5 februari - Mevr. J. Gerkema - Mudde

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen LB 381: 1 – 3 (Het nieuwe daglicht staat ons borg)
Votum en groet
Zingen NLB 695: 1 – 3 (Heer raak mij aan met uw adem)
Gebed
Houvast en Richting voor onderweg: Psalm 119: 129 – 132 (NBV)
Zingen LB 381: 4 – 5 (Wij mogen leven door zijn kracht)
Lezen Kolossenzen 3: 5 – 17
Zingen: Poëzie om te zingen blz. 149 - Ik loof en dank de Here
Verkondiging
Zingen NLB 657: 1, 3, 4 (Zolang wij adem …)
Gebed
Zingen BELIJDEND: Hemel Hoog 344 (Ik geloof dat God mijn Vader)
Collecte
Zingen: NLB 695: 4, 5
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.