Skip to main content

Dienst 1 januari - Zuster Wenda Lamme

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang: NLB 419
Votum en groet
Zingen Gezang 1
Gebed
Schriftlezing Matt. 1: 14 tot Matt. 2: 25
Zingen Gezang 160: 1 en 3 ( Kom ons in diepe nacht ter ore )
Preek
Zingen Gezang 446: 1, 2, 3 en 6 ( O, Jezus hoe vertrouwd en goed )
Voorbede
Zingen EL 434a
Collecte
Zingen: Opw. 347 ( Ik geloof in God de Vader )
Zegen
The Celtic Blessing (or Irish Blessing), Annette van Tol and Jan van Ree

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Gave.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Gave.