Dienst 18 december - 10.00u - Ds. A. Siebenga

Aanvang 10.00 uur

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen NLB 286: 1, refr. v., 2, refr. m., 3, refr. a
Votum/groet
ZG 105: 1-4 mel. Gez. 127
Gebed
Ps. 105: 1, 3, 5
Lezing Gen. 38: 1-30
Verkondiging
NLB 996: 1, 2
Avondmaal intro
Zingen EvL 289: 1, 2, 3 - Ik geloof in God de Vader 
Tafel 1
LvdK 360:1 - Heer, wij komen vol verlangen
Tafel 2
LvdK 360:2
Lofzegging
Gebed
LB 994 - Voor hen die ons regeren
Zegenlied: EvL 271 - De Heer zegene u

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.

Kerstlunch na de dienst

 

Ontvang de nieuwsbrief

Zoeken