Skip to main content

Dienst 11 december - Zuster M. van den Berg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Aansteken van de Adventskaars
Voorzang: NLB 495 (Toen midden in de wintertijd)
Votum en groet
Lied 2: Ps. 42: 1, 6 en 7 (Evenals een moede hinde)
Gebed
Lied 3: NLB 313: 1, 6 (Een rijke schat van wijsheid)
Schriftlezing:
Jozua 2
Mat 1: 5-6a
Lied 4: Ps. 25: 1, 8 (Heer, ik hef mijn hart en handen)
Overdenking
ELB 402 (Toen ik naar mijn naaste zocht)
Gebed
Collecte
Geloofsbelijdenis
Lied 6: NLB 416 (Ga met God)
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba.