Dienst 4 december - Broeder R. van Lente

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ontsteken adventskaarsen
Zingen Zingend Gezegend 117 - Herder in het wijde veld
Stilte
Votum en groet
Zingen Ps 63: 1, 3 - Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
Inleiding
Gebed om Gods ontferming
Leefregels
Zingen Ps 19: 5 - Zo helpt Gij, God, uw Knecht/ en houdt zijn paden recht
Gebed om Gods zegen
Zingen Ps 80: 1 - O God van Jozef leidt ons verder
Ruth 1: 1 - 9a
Zingen Ps 80: 3 - God der heerscharen, Here, Here!
Ruth 1: 14b- 21a
Zingen Ps 80: 6 - Zie van uw hoge hemel neder
Ruth 3: 7 - 13a
Zingen Ps 80: 7 - Dan zullen wij niet van U wijken
Ruth 4: 1- 6, 13 - 17
Preek
Zingen LvdK Gz 487: 1, 3 - De Heer heft mij gezien, en onverwacht
Gebeden + Onze Vader
Collecte
Zingen LvdK Gz 127: 1, 2 - Gaat stillen in den lande
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Mediar.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Mediar.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Zoeken