Dienst 20 november - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang - NLB 212: 1 - 5
Votum/groet
Ps. 86: 1, 2, 7
Gebed
NLB 302: 1 - 4
Lezing: Ps. 139 
Opw. 518 - Heer, U doorgrondt en kent mij
Verkondiging
Ps. 139: 1, 6, 8 DNP
Herdenkingsmoment
De mensen die we missen | Sela - YouTube
Moment van stilte
Gebeden met NLB 300 b: Heer, ontferm U
Collecte
Zingend Gezegend 210: 1, 3, 4, 5 mel. LvdK 301
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en de Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.