Skip to main content

Dienst 13 november - Ds. F. R. Bruintjes

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang - NLB 214 : 1 ▪ 2 ▪ 4 ▪ 6 ▪ 8 - Het licht dat weer opnieuw begon
Stil gebed
Votum en groet
Zingen - psalm 65 : 1 en 2
Wetslezing
Zingen - EL 302
Gebed
Zingen - EL 376 : 1 en 2
Schriftlezingen - Markus 8 : 1 - 9 en 14 - 21
Zingen - psalm 40 : 3 en 4
Tekstlezing - Markus 8 : 11 - 13
Preek
Zingen - Gezang 446 : 1 ▪ 2 ▪ 3 ▪ 4 ▪ 5
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Geloofsbelijdenis
Zingen - Gezang 114 : 1 ▪ 2 ▪ 3
Zegen
Amenlied - Lied 456 : 3

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.