Skip to main content

Dienst 6 november - Broeder Peter Slager

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

1. Voorzang. (1) NLB 418 ‘God schenk ons de kracht’.
2. Votum en groet.
3. Zingen. (2) ELB 426: 1 t/m 4 ‘Dank U voor de wondren’.
4. Gebed.
5. Zingen. (3) Ps 62: 1, 5.
6. De Wet.
7. Zingen. (4) Ps 119: 62.
8. Schriftlezing. Marcus 1:1 t/m 15 en Mattheus 3: 13 t/m 17
9. Zingen. (5) ELB 372. ‘Mijn Jezus, mijn redder’.
10. Preek.
11. Zingen. (6) ELB 79: 1 t/m 4. ‘Vrede zij U’.
12. Gebed - Voorbede.
13. Collectes. Kerk en Medair.
14. Geloofsbelijdenis.
15. Zingen (7) Psalm Project Ps 146 ‘Hoop op Hem’, op Youtube.
16. Zegen.

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Medair.