Dienst 30 oktober - Ds. A. Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 275: 1-5
Moment van toewijding/Votum/groet
Ps. 96: 1-4 DNP
Gebed
Lezen 1 Petr. 4: 12-19
Ps. 102: 1, 5, 6 DNP
Lijden aanvaarden – hoe doe je dat?
Opw. 689 Spreek, o Heer - Youtube
Gebed
HH 479: 1-4 Heer, U bent mijn leven
Collecte
Zingend Gezegend 83: 1, 3, 4, 6, 8
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Nederlands Bijbelgenootschap.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of NBG.