Dienst 23 oktober - Ds. C. P. Kleingeld

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang NLB 156
Votum en groet
Zingen Ps 100
Gebed
Leefregel Gal. 5: 13-26
Zingen LbK 252: 1, 2
Lezen 2 Petr.1: 1-11
Zingen LbK 473: 1, 2, 5, 10
Preek: Span u in
Zingen Ps 133
Gebed
Collecten
Geloofsbelijdenis
Slotzang EvLb 94
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Red een kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een kind.