Skip to main content

Dienst 16 oktober - Ds. F. Gerkema

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: LB 975 (Jezus roept hier mensen samen)
Votum, groet
Zingen: Psalm 146:1-3
Gebed
Zingen: Psalm 146:4,5
Intro lezing
Lezen: Psalm 104
Over ‘afhankelijkheid’
Zingen: HH 344 (Ik geloof dat God mijn Vader)
Lezing: Lucas 22:14-20
Zingen: LvdK 360:1, 2
Avondmaalsviering
Zingen: LvdK 360:3
Over ‘liefhebben’
Zingen: HH 282 (Maak ons hart onrustig)
Gebed
Collecte
Zingen: LvdK 479:1-3 (Aan U behoort o Heer der heren)
Zegen
Zingen: LvdK 479:4

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.