Skip to main content

Dienst 9 oktober - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang NLB 342: 1, 2, 3, 4, 5
Wijdingswoord en Groet
Zingen Ps.90: 1, 2 - Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
We horen naar Gods wil ten leven
Zingen Gez.489 - Een mens te zijn op aarde
Gebed
Schriftlezing is Prediker 1: 1-11
Zingen Gez.271 (wisselzang: A-M-V-A-M-A-V-A) - Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig
Verkondiging
Zingen Gez.287 - Waartoe geploegd als ‘t zaad
We danken en bidden
Collecte
Slotlied is ‘Jij, mijn adem’ van Sytze de Vries nr. 69
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.