Dienst 2 oktober - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 994 (Voor hen die ons regeren)
Toewijding en groet
Gez. 255: 1
Opw. 464 (Wees stil voor het aangezicht van God)
Geboden
Gez. 7: 4 (Het woord van liefde, vrede en recht)
Gebed
Ps. 61: 3 (Laat mij als een kleine vogel schuilen mogen …)
Schriftlezing: Mattheüs 6: 25-34
Kolossenzen: 3: 15-17
Ps. 119: 5 en 13
Verkondiging
Geloofsbelijdenis (zingen)
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Gez. 446: 1 - 7
Zegen
Gez. 456:3

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.