Dienst 25 september - Ds. H. van Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Voorzang Psalm 92: 1, 5 DNP
Votum en groet
Zingen NLB 978: 1, 3, 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’
Gods leefregels Matteüs 6: 31 - 7: 8
Zingen ELB 58 ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’
Gebed
Bijbellezing: Prediker 11 en 12
Zingen ELB 88 ‘k Stel mijn vertrouwen’ (2x)
Verkondiging: Leef en werk vol vertrouwen in Gods wereld!
Zingen NLB 720: 1-5 ‘Alleen te leven om te zwoegen’
Gebed
Collecte
Zingen NLB 415: 1, 2 ‘Zegen ons Algoede’
Zegen
Zingen als amenlied: NLB 415: 3

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Medair.