Skip to main content

Dienst 18 september- Broeder R. van Lente

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Voorzang LvdK Gz 380: 1, 3, 4 ‘Ontwaak, o mens de dag breekt aan’
Stilte
Votum en groet
Zingen LvdK Ps 75: 1, 2 ‘U alleen, U loven wij, onze Heer’
Inleiding
Gebed om ontferming
Zingen LvdK Ps 68: 7 ‘God zij geprezen met ontzag’
Levensregels
Zingen LvdK Gz 7: 1 ‘Het woord dat u ten leven riep’
Schriftlezing OT: 1 Kon. 22: 3-9, 17-18, 28, 37
Zingen LvdK Gz 7: 3 ‘Het is ook in de hemel niet’
Schriftlezing NT: Hand. 5: 27 – 42
Zingen LvdK Gz 7: 4 ‘Het woord van liefde, vrede en recht’
Preek
Zingen LvdK Gz 304: 1, 2, 3 God is getrouw, zijn plannen falen niet
Gebeden + Onze Vader
Collecte
Zingen ELb 274a (credo) ‘Ik geloof in God de Vader’
Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.