Skip to main content

Dienst 11 september- Ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Zingen: Gez. 457: 1, 4 - “Heilig, heilig, heilig!”
Moment van stilte

Votum en groet
Zingen: EL 382 - “Heer, uw licht en uw liefde schijnen”
Leefregels van God
Zingen: Ps. 89: 6, 7 -  “Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand”
Gebed
Schriftlezing: Kol. 2: 1-7
Zingen: Ps. 56: 1, 4 - “Wees mij genadig, Heer”
Preek over: “WANDEL IN HEM”
Zingen: Gez. 462: 1, 4 - “Ontwaak, gij die slaapt”
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven
Zingen: EL 372 - “Mijn Jezus, mijn Redder”

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Friedensstimme Nederland.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Friedensstimme.