Dienst 4 september- Br. J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang E.L. 56
Votum en groet
Zingen Ps. 98: 1, 2
Leefregels voor Gods volk
Zingen Ps. 86: 5, 4
Gebed
Schriftlezing Hab. 3
Tekstlezing Hab. 3: 13a
Verkondiging ‘Waar spaanders vallen, wordt gehakt’
Zingen Gez. 448
Dankgebed
Collecte
Zingen Ps. 98:3, 4

Zegen
Amenlied Ps. 68:7

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending.