Dienst 28 augustus - Ds. C.P. Kleingeld

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Gz 326: 1, 2
Votum en groet
Zingen Ps 98: 1, 4
Gebed
Leefregel uit Kol 3
Zingen Gz 252: 1, 2
Lezen Marcus 10: 32-45; Dan. 7: 9-14
Zingen Gz 107: 1, 4
Preek: De lijdende Mensenzoon
Zingen EvL 118
Inleiding Avondmaal
Zingen EvL 289
Avondmaal
Zingen Ps. 103: 3, 4
Gebed
Collecte
Slotzang Gz 409: 1, 2, 4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.