Dienst 14 augustus - Ds. K. T. de Jonge

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

VOORBEREIDING
Psalm 33: 1, 2
Votum
Groet
Psalm 85: 3, 4

Regel van Gods verbond: Romeinen 12: 9-21 (NBV21)
Gezang NLB 286: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD
Lezen Lucas 12: 49-53 (NBV21)
Gezang 284: 1, 2 en 3
Verkondiging
Gezang 285: 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN HET GEBED
Voorbeden en dankzeggingen

Collecte: Kerk en Stichting Sizanani

Apostolische Geloofsbelijdenis
Gezang NLB 418: 1, 2, 3 en 4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social