Skip to main content

Dienst 7 augustus - Mevr. A. Beuving-Amelink

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang: NLB Gezang 215 (Ontwaak, o mens, de dag breekt aan)
Stilte
Votum en Groet

Psalm 92: 1, 2, 3
Leefregel
Psalm 86: 4 en 5
Gebed
Schriftlezing OT: Psalm 123
Schriftlezing NT: Lukas 1: 46-55
Psalm 123
Verkondiging
NLB Gezang 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer)
Dankgebed en Voorbede
Geloofsbelijdenis
Collecte voor kerk en diaconie
Slotzang: NLB Gezang 769: 1, 2, 3 en 6 (Eens als de bazuinen klinken)

Wegzending en Zegenbede

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.