Skip to main content

Dienst 31 juli - Mevr. H. Rohm-van Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

NLB 216 (Dit is een morgen als ooit de eerste)
Votum en Groet

Geloofsbelijdenis
Gebed
NLB 905:1, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)
Inleiding op de verkondiging
Schriftlezing: 2 Sam. 19: 25-31
NLB 72: 4, 7 (Hij zal de redder zijn der armen)
Verkondiging
Zingende Gezegend 199: 1, 4, 5, 6 (Melodie NLB 512: O Jezus hoe vertrouwd en goed)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Opw. 411 (Geprezen zij de Here)

Zegen
NLB 416: 1, 2, 4

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en de Stichting Woord en Daad.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Woord en Daad.