Pinksterdienst 5 juni - Ds. C. P. Kleingeld

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang EvL 351
Stil gebed

Votum en groet

Ps. 33: 1, 2, 7
Gebed
Leefregel uit Gal. 5
LbK 252: 1, 2
Lezen Joh. 14: 15-26; 15: 26-16: 16
LbK 477
Preek: De parakleet
LbK 249
Gebed
Collecten
Geloofsbelijdenis
LbK 44

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en Sizanani.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social