Dienst Hemelvaart 26 Mei - Broeder Aart van Henten

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen EL 168: 1, 2, 3, 7 - Dank U voor deze nieuwe morgen
Votum en Groet
Zingen EL 168 : 4, 5, 6, 7 - Dank U dat U in moeilijkheden.
Gebed
Lezen Handelingen 1: 1-14
Ps 47: 2, 3
Lezen Johannes 13: 36-14: 7
Gez 234 : 1, 2 - Al heeft Hij ons verlaten
Preek
Gez. 229 : 1, 3, 5 - De dag van onze Vorst brak aan
Gebed
Collecte Zending en Medair
Geloofsbelijdenis
Gez 231 : 1, 3, 4 - Wij knielen voor uw zetel neer.

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor Zending en Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en/of Medair.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social