Dienst 22 Mei - Mevr. T. A. Abbring

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Ps 36: 2 en Ps.68: 2, 6
Stilte
Votum en groet
Zingen HH 332 (Sela) - Gezegend is de Vader
Inleiding - Toelichting thema
Zingen ELB 355 - Vader God, ik vraag me af
Verootmoediging - Leefregels
Zingen ELB 304 - Vader, vol van vrees en schaamte
Genadeverkondiging 1 Joh 1: 9
Gebed bij opening van het Woord
Schriftlezing 1 - Luk. 15: 21-32
Zingen Gez. 477: 1
Schriftlezing 2 - Rom. 8: 12-23 HSV
Zingen Gez. 477: 2
Verkondiging - Je mag leven als Gods aangenomen kind!
Zingen ELB 376: 1, 2 - Abba Vader
Dankgebed en voorbede
Inzameling van gaven
Zingen Apostolische Geloofsbelijdenis

Zegen
Amenlied NLB 425 - Vervuld van Uw zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social