Dienst 15 Mei - Ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

‘Mijn toevlucht’ van Sela

Wijdingswoord en Groet
Opw. 181 - Majesteit, groot is zijn majesteit
Gods wil ten leven
Opw. 125 - Heer, ik kom tot U
Gebed
Schriftlezing is Psalm 139
Verkondiging over Ps.139: 5
“U omsluit mij, van achter en van voren
en U legt uw hand op mij.”
Antwoordlied is Ps.139: 1, 2, 3 - HEER, die mij ziet zoals ik ben
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied is Ps.103: 5 - Zoals een vader liefdevol zijn armen

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Hulp vervolgde christenen.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of SHVC.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social