Dienst 8 Mei - Ds. H. J. van Helden

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang EL 241 [Wees stil voor het aangezicht van God]

Stil gebed
Votum & Groet
Psalm 92: 1, 2, 5 [Waarlijk, dit is rechtvaardig]

Gebed bij opening van de schrift
Schriftlezing: Lukas 8: 26-39

EL 261 [Aan uw voeten Heer]

Preek: [geen partij voor Jezus! [en ze weten het!]]

NLB 622: 1, 2, 3 [Nu triomfeert de Zoon van God]

Dankgebed en voorbede
Geloofsbelijdenis gelezen
NLB 747: 1, 2, 4 [Eens komt de grote Zomer]

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Tear.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Tear.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social