Paasdienst 17 april - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps. 118: 1, 7 DNP 
LB 215: 1, 2, 3 - Christus, onze Heer, verrees 

Votum/groet

Woord van leven
EvL 167 - Wees mijn vooruitzicht
Gebed
HH 207 - Weet je dat de lente komt
EvL 320 - Heer, hoort gij niet
Bijbellezing Jes. 55: 1-11, Joh. 20: 1-18
Lied: Ik zeg het allen dat Hij leeft - wisselzang
Verkondiging
LB 222: Jezus is ons Licht en Leven
Gebed
Collecte
EvL 132:U zij de glorie 

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en St. Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en/of Medair.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social