Dienst Goede Vrijdag 15 april 2022 - Ds. D. Timmerman

Liturgie

Ontmoeten
Welkom, kaars aansteken en mededelingen
Moment van stilte
Woorden van afhankelijkheid en vertrouwen. Gods groet
Lied LvK Gez. 177 vers 1, 2 en 6 - Leer mij, o Heer

Luisteren
Gebed bij het openen van het Woord
Schriftlezing Markus 15: 1–15
Zingen DNP 22 vers 1 en 2
Schriftlezing Markus 15: 16–32
Zingen DNP 22 vers 3 en 4
Schriftlezing Markus 15: 33–39
Zingen DNP 22 vers 7
Schriftlezing Klaagliederen 1: 12–14
Verkondiging - Raakt het jullie niet?
Zingen LvK Gez. 188 - O Lam van God, onschuldig

Delen
Inzameling van de gaven voor Kerk en diaconie
Ondertussen orgelspel

Vieren van het Avondmaal
Inleiding op het avondmaal
Lied LvK Gez. 183 vers 3 en 4 - O, Heer uw smaad en wonden
Gemeenteleden nemen plaats aan tafel 
Instellingswoorden bij brood en beker
Viering van het avondmaal met brood en beker
Lied LvK Gez. 182 vers 1, 3 en 6 - Jezus, leven van ons leven

Op weg gaan
Zegen
Doven van de paaskaars
In stilte verlaten we de kerk

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social