Dienst 3 april - Ds. H. van Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Lezing 40 dagentijd
Openingslied: Ps. 117
Votum en Groet
Zingen: Ps. 43: 1, 2, 3 - De Nieuwe Psalmberijming: ‘Heer, doe mij recht, kom tussenbeide’
Gods leefregels uit Filippenzen 2: 1-11
Zingen: NLB 574: 1, 2, 3 - ‘Glorie zij U, Christus, U leed onze nood’
Gebed
Bijbellezing: Johannes 13: 1-17
Zingen: LB 569: 1-4 - ´Toen Jezus wist: nu is gekomen’
Verkondiging ´Jezus wast de voeten van zijn leerlingen´
Opwekking 705 - ‘Aan de maaltijd wordt het stil’
Gebed
Collecten: Kerk en Zusterhulp
Zingen: NLB 416: 1-4 - Ga met God

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zusterhulp.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zusterhulp.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social