Dienst 27 maart - Ds. B. J. Eikelboom

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Lezing 40 dagentijd
Zingen Psalm 116: 1, 5 en 8
Stil gebed
Votum, groet
Zingen Psalm 138: 1 en 4
Leefregels
Zingen ELB 118 Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Mattheüs 6: 25 - 46
Zingen Psalm 112: 3 en 4
Verkondiging: Mattheüs 25: 31 - 36 Het grote Koninkrijk in een kleine beker
Zingen ELB 213 Ik wil jou van harte dienen
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Gezang 21: 3, 5 en 7 Welgelukzalig is ieder te noemen

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social