Dienst 9 januari - Ds. P. J. H. Krol

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Gez. 457 “Heilig, heilig, heilig” [selectie Nederland zingt]
Moment van stilte
Votum en groet
Zingen: Ps. 67: 1 “God zij ons gunstig en genadig” [met orgel]
Leefregels van God
Zingen: Gez. 360: 1, 2 [met orgel]
Gebed
Schriftlezing: Psalm 34: 1-9
Preek over: “PROEVEN”
Zingen: Ps. 34: 4, 7, 9 [met orgel]
Viering maaltijd van de Heer:
- Inleiding
- Eten en drinken
- Zingen: Gez. 14 “De Heer is mijn Herder” [selectie Nederland zingt]
Dankzegging en gebeden
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: “Zegen mij” [selectie Nederland zingt]

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie.

 

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social