Dienst 25 juli - Zuster A. Beuving-Amelink

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang: Psalm 93

Votum en Groet
Gezang 289: 1 en 2 (Morgenglans der eeuwigheid)
Leefregel (uit Paulus’ brief aan Titus)
Gebed
Schriftlezing: OT Genesis 21: 1-2; 8-10; 14-19 en NT 2Korintiërs 12: 1-10
Verkondiging
EL 83 (Heer Jezus, uw genade)
Dankgebed en Voorbede
Geloofsbelijdenis (allen hardop)
Collecte
Slotzang: Gezang 905 (NLB): 1, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Wegzending en Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social