Dienst 11 juli - ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Toewijding en begroeting
Gez. 434: 1 en 2
Gebed
Opw. 770
Schriftlezing: 1 Johannes 3: 11-24
Opw. 767
Verkondiging
Ps 133: 3 (Oude berijming)
Inleiding op de viering
Opw. 737
Geloofsbelijdenis
Rondgang van brood en wijn
Gez. 360:3
Dankzegging en voorbeden
Collecten
Gez. 293: 1 en 3

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie?

Nieuwsbrieven

Aanmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrieven.

Zoeken

Social