Dienst 6 juni 2021 - J. W. Ploeg

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Ps. 145:1, 3
Votum en groet
Zingen Gez. 120:2, 3
Leefregels voor christenen
Zingen Gez. 473:1-5
Gebed
Kinderlied: E.L. 434a ‘God zal met u zijn’
Schriftlezing Ex. 34:5-7 (WV 1978)
Luk. 6:36-38 (NBV)
Zingen Ps. 103:3, 4
Verkondiging ‘Barmhartig zoals God’
Zingen E.L. 387 ‘Laat mij zijn een instrument’
Dankgebed
Collecte
Geloofsbelijdenis (gesproken)
Zingen Gez. 440:1, 2, 3
Zegen
Amenlied Gez. 440:4

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Soemba.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Soemba?