Dienst 30 mei 2021 - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Opw. 167 Samen in de naam van Jezus - EO
Votum/groet
Morgenglans der eeuwigheid - EO
Votum/groet
Ps. 2 DNP orgel
Gebed
HH 395 Ik wil jou van harte dienen - EO
Bevestiging
Ps. 134 orgel
Bijbellezing: Titus 1:1-9
Verkondiging
Glorie aan God - EO
Gebed
Collecte
Lied HH 321:1-4 Wees mijn verlangen - orgel

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?