Dienst Eerste Pinksterdag 23 mei 2021 - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Zingen Wenda en Jan

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Opw. 167 Samen in de naam van Jezus - EO
Votum/groet
Opw. 350: Vader, vol van vrees en schaamte - orgel
Gebed
Opw. 618 Jezus, hoop van de volken - EO
Lezen Hand. 2: 14-24
Verkondiging: De Geest waait en beweegt
Gebed
NLB 672: 4,5 - orgel
Inleiding Avondmaal
Zingen Heer, U bent mijn leven - orgel
Avondmaal
U geeft rust - EO
Gebed
Collecte
Zingen NLB 423 Nu wij uiteengaan - orgel

Zegen

Lauren Daigle, I Remember

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en/of Diaconie?