Dienst 16 mei 2021 - Mevr. J. Gerkema-Mudde

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Opw. 715 Wat hou ik van uw huis
Votum en groet:
Zingen: Opw. 734 God ik adem om van U te zingen
Gebed:
Zingen: Opw 687: Heer wijs mij Uw weg
Lezen: Ezra 1: 1 – 7
Zingen: LB 320: 1, 2 - Orgel
Verkondiging
Zingen: LB 320: 3, 4 - Orgel
Gebed
Woord voor onderweg: Kolossenzen 3: 12 – 15
Zingen: Opw. 785 (Heer, U bent ons fundament)

Zegen

Zingen: Nieuw Liedboek 416: 1, 2, 4 (Ga met God) - Orgel

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Hulp Vervolgde Christenen.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of HVC?