Dienst Hemelvaart 13 mei 2021 - Ds. B. J. Eikelboom

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Gezang 229: 1 en 3 (Orgel)
Votum en groet
Zingen: Wat een prachtige naam - Lied en tekst - Nederland Zingt (eo.nl)
Gebed om verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Handelingen 1: 1 – 14
Zingen: Pzzzalm 47 - Klap in je handen - Lied en tekst - Nederland Zingt (eo.nl)
Verkondiging: Handelingen 1: 4 – 11 (Focus jezelf op de belofte van de Vader)
Zingen: Opwekking 71 (Orgel: Jezus leeft in eeuwigheid)
Indrukwekkende video: 'Onze Vader' in Swahili - Nederland Zingt
Dankzegging en voorbede
Collecte moment
Zingen: Opwekking 366: Kroon Hem met gouden kroon

Zegen

I am yours by Lauren Daigle with Lyrics - YouTube

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Medair?