Dienst 9 mei 2021 - Ds. Mark Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Votum en Groet
We zingen Ps. 100 (Oude Berijming - NL Zingt)
Gebed afgesloten met Gez.289:1,4 en 5 NL Zingt
Schriftlezing: Matteüs 3:13-17
We zingen ELB 109:1-4 Al wie dolend in het donker
Verkondiging met als thema: ‘Geliefd?’
Ons antwoordlied is Gez.327 Heer Jezus, o Gij dageraad
We danken en doen voorbede
Collecte
Slotlied: Gez.446:1-4 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Tear.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Tear?