Dienst 2 mei 2021 - Mevr. B. Wessels-Schuurman

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 4 (met orgelbegeleiding)
Votum en groet
Lezen: als leefregel uit Johannes 14: 12-20
Luisteren naar: Gezang Vernieuw Gij mij O eeuwig licht 
Gebed om de opening van het woord
Eerste Schriftlezing: Johannes 14: 25-29.
Korte intro op thema: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen
Tweede schriftlezing van Johannes 20: 19-23
Verkondiging
Luisteren naar: In Jezus’ naam van Sela 
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Samen belijden we hardop ons geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis
Slotlied: Hemelhoog 223: 1, 2 en 4 Geef Heer Uw volk vrijmoedigheid. (met orgelbegeleiding)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Sizanani.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Sizanani?