Dienst 25 april 2021 - Ds. H. van Veen

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Votum en groet

Zingen: Psalm 72: 1, 4, 7 - 'Geef Heer, de koning uwe rechten’ DNP - met orgelbegeleiding

Gods leefregels - Romeinen 13: 1-10

Zingen: Gezang 260 (GKB 2017) - ‘Heer, voor alle mensen roepen wij U aan’

Gebed

Schriftlezing, Matt. 20: 17-28

Zingen: Opwekking 705 - ‘Toon mijn liefde’

Verkondiging: Lucas 22: 24-26 - ´Wees maar blij met die blauwe envelop´

Zingen: NLB 838: 1, 3, 4 - ‘O grote God, die liefde zijt’ - met orgelbegeleiding

Gebed

Collectemoment

Geloofsbelijdenis Gz. 179a GK

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een Kind?