Dienst 18 april 2021 - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen Ps.40:1,4,5 DNP
Votum/groet
Zingen LB 172:1,3,4 - Een mens te zijn op aarde melodie Ps. 128
Gebed
Woord voor de week
Zingen EvL 142 - Majesteit EO
Marcus 5:1-21
Verkondiging
Zingen Opw. 618 - Jezus, Hoop van de volken EO
Gebed
Zingen Bouw uw Koninkrijk EO

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zusterhulp.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zusterhulp?


Koffiedrinken met Gea - zondag 11.00 uur