Dienst Pasen 4 april 2021 - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars 2021-2022

Toewijding en begroeting
Gez. 216: 1 en 3
Schriftlezing: Johannes 20: 1-10
Gez. 215: 1 en 2
Gebed
Filmpje
Schriftlezing: Johannes 20: 11-18
Gez. 217: 1,3,4
Verkondiging
Sela: Een toekomst vol hoop
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Evang. Liedbundel: 132: 1,2,3 (U zij de glorie)

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Zending en Stichting Medair.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Zending en/of Medair?