Dienst Goede Vrijdag 2 april 2021 - Ds. J. Bouma

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Toewijding en begroeting
Gez. 173: 1,3,5
Gebed
Gez. 182: 1
Schriftlezing: Markus 15: 33-41
Gez. 189: 1
Verkondiging
Sela: Hard geslagen, vastgenageld
Voorbereiding op de maaltijd van de Heer
Gez. 363: 1
Communie
Opw. 737: 1,2,3,4
Dankzegging en voorbeden
Gez. 289: 1 en 4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie?