Dienst 28 maart 2021 - Ds. C. P. Kleingeld

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang LbK 42: 1, 3
Votum en groet
Filmpje 40 dagen
Ps 24: 1, 5
Gebed
Leefregel
Toon mijn liefde
Schriftlezing Marcus 11: 1-11
Ps. 118: 8, 9
Preek
Halleluja Eeuwig dank en ere
Gebed
Collectemoment
Geloofsbelijdenis
Ps. 72: 1, 4

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Schuilplaats.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Schuilplaats?