Dienst 21 maart 2021 - Ds. Auke Siebenga

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

EvL 242:1,3 Zo vriendelijk en zo veilig
Votum/groet
LB 286: 1,2,3,4,5: 2 en 4 reciteren
Kindermoment/kinderlied
Gebed
Lezing Jes. 61:1-11; tekst vs 10,11
ELB 171: Als alles duister is
Overdenking: Wie gaat het doen?
EO: De Here, heerser der aarde
Gebed
Collecte
EO: Hou vol

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Bangui.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Bangui?


Koffiedrinken met Gea - zondag 11.00 uur