Dienst 14 maart 2021 - Ds. D. van der Zee

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Stil gebed + Votum en Groet
Lied: Psalm 84:1 en 2 (Orgel)
Leefregel: Exodus 20:1-17
Lied: Psalm 130 schuldbelijdenis
Gebed om verlichting door de Geest
Schriftlezing: Romeinen 3:21-31 (HSV)
Lied: Gezang 192: 1, 2 en 5 O kostbaar kruis, O wonder Gods (Orgel)
Verkondiging
Lied: Zo lief had God de Vader ons
Dankgebed en Voorbede
Herinnering Collecte
Slotlied: Vaste Rots van mijn behoud

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Red een Kind.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Red een Kind?