Dienst 7 maart 2021 - Ds. J. D. Smit

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Voorzang Gez. 328 : 1.2. (orgel)
Votum en groet
Zingen Opwekking 407 (Ned. Zingt)
Gebed
Zingen Ik stel mijn vertrouwen (Ned. Zingt)
(Kindermoment en kinderlied?)
Lezen Johannes 10 : 22-30
Zingen Psalm 79 : 5 (orgel)
Prediking: ‘Geboeid door Jezus’
Zingen Gezang 341 : 3 (orgel)
Gebeden
Collecteaankondiging
Geloofsbelijdenis
Zingen ‘Jezus ga ons voor’ (Ned. Zingt).

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Zending.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Zending?