Dienst 28 februari 2021 - Beppie Wessels-Schuurman

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Zingen: Psalm 107 : 1 orgel
Stil Gebed
Votum en Groet
Luisteren: Kyrie van Sela.
Leefregel: lezen Matteüs 25: 31-46 NBV
Filmpje van de 40dagentijd over dorstigen laven
Zingen: Opwekking 378
Gebed van verootmoediging en leiding door de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 18 vers 1 tot 8 NBV
Verkondiging
Zingen: Gezang 280: 1, 2 en 3 uit het Liedboek Rechter in het licht verheven (orgel)
Collectedoel: Kerk en Stichting Evangelie en Moslims
Dankgebed en voorbeden
Gezamenlijk uitspreken van de geloofsbelijdenis
Luisteren naar: Een toekomst vol van Hoop - Sela

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Stichting Evangelie en Moslims.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of StEM?