Dienst 14 februari 2021 - ds. M. Janssens

Liturgie

Welkom, kaars aansteken en mededelingen

Ps.84:1 en 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER - orgel
Stil gebed
Wijdingswoord en Zegengroet
We zingen Ps.103: 1 en 3 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN - orgel
Gebed om leiding van de Heilige Geest
Uit de Bijbel horen we naar Matteüs 26:26-30
Verkondiging
Als antwoordlied zingen we U geeft mij rust (NL Zingt)
Inleiding op de viering van het Avondmaal
We zingen ELB 302 Heer, Ik kom tot U (NL Zingt)
Viering Avondmaal
We zingen Ik zal er zijn (NLZingt)
We danken en bidden
Collecte moment
Het slotlied is Ps.103: 4 en 5, Zo hoog en wijd de hemel - orgel

Zegen

Collecte

Vandaag zijn de collecten voor de Kerk en Diaconie.

Zou je een bijdrage willen overmaken naar NL39 INGB 0000 4043 90 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Kerk te Loosdrecht met als onderwerp Kerk en/of Diaconie?